Gå direkt till sidans innehåll

Kvinnor på ordförandeposter i kommunen

Indikator ÖM. 2. 6

Redovisas vart fjärde år efter valet.

Andel kvinnor på ordförandeposter i kommunen (nämnd, styrelse och olika beredningar)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2010

50,0

1

Luleå

2014

58,3

2

Luleå

2018

45,5

3

Riket

2014

37,3

4

Riket

2018

36,3

Kommentar

Luleå ligger på sjätte plats bland de större städerna och över genomsnittet för riket på 36,3%. Åren 2014-2017 var andelen kvinnor på ordförandeposter 58%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-02-15
Kvinnor på ordförandeposter i kommunen, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a