Gå direkt till sidans innehåll

Demografisk försörjningskvot

Indikator ÖM. 8. 7

Om kvoten är över 1 betyder det att gruppen yngre och äldre är fler än den i arbetsför ålder

Alla 0-19 år och alla över 64 år dividerat med alla 20-64 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (kvot)

0

Luleå

2014

0,67

1

Luleå

2015

0,68

2

Luleå

2016

0,69

3

Luleå

2017

0,70

4

Luleå

2018

0,71

5

Luleå

2019

0,72

6

Luleå

2020

0,72

7

Luleå

2021

0,73

8

Luleå

2022

0,73

9

Riket

2014

0,73

10

Riket

2015

0,74

11

Riket

2016

0,75

12

Riket

2017

0,75

13

Riket

2018

0,76

14

Riket

2019

0,76

15

Riket

2020

0,77

16

Riket

2021

0,77

17

Riket

2022

0,77

Kommentar

På lång sikt har vi haft en positiv trend med fler i åldersgruppen 20-64 år.
Vi ligger under genomsnittet för riket som är 0,77 och ligger i mittengruppen (50%) jämfört med andra större städer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-02-22
Demografisk försörjningskvot, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a