Gå direkt till sidans innehåll

Demografisk försörjningskvot

Indikator ÖM. 8. 7

Om kvoten är över 1 betyder det att gruppen yngre och äldre är fler än den i arbetsför ålder

Alla 0-19 år och alla över 64 år dividerat med alla 20-64 år

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (kvot) Datum

0

Riket

 0,77

2022

1

Luleå

 0,73

2022

Kommentar

På lång sikt har vi haft en positiv trend med fler i åldersgruppen 20-64 år.
Vi ligger under genomsnittet för riket som är 0,77 och ligger i mittengruppen (50%) jämfört med andra större städer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-02-22
Demografisk försörjningskvot, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a