Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas syn på möjligheterna att påverka kommunal verksamhet

Indikator ÖM. 2. 5

Andel av invånarna 18-84 år som bedömer möjligheten att påverka inom kommunal verksamhet som mycket bra och ganska bra

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2021

36,1

1

Luleå

2022

29,9

2

Luleå

2023

45,7

3

Riket

2021

38,7

4

Riket

2022

40,5

5

Riket

2023

39,9

Datakälla: SCBs medborgarundersökning

Kommentar

Utvecklingen visar på en ganska stark ökning 2023 i jämförelse med 2022. Luleå har ett bättre värde än genomsnittet för riket och ligger på sjätte plats jämfört med andra större städer. I dagsläget kan vi inte presentera uppgifter vad gäller resultat fördelat på män och kvinnor.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13