Gå direkt till sidans innehåll

Nystartade företag

Indikator ÖM. 8. 3

Indikatorn visar antalet nystartade aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, per tusen invånare.

Antal nyregistrerade företag

Datakälla: Tillväxtanalys
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig sedan 2014
Senaste värdet:
11,5 antal/1000 inv (2022)
Utgångsvärde:
11,9 antal/1000 inv (2014)

Kommentar

Talet påverkas nästan helt av konjunkturläget och varierar därför år för år. Sedan år 2019 har antalet nystartade företag ökat igen och under 2022 startades 492 företag.
Luleå ligger under genomsnittet för riket som är 11,5 nya företag per tusen invånare. Jämför vi oss med andra större städer har vi ett värde över genomsnittet.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13