Gå direkt till sidans innehåll

Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun

Indikator ÖM. 2. 2

Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Årskurs 8

2008

11

1

Årskurs 8

2014

19

2

Årskurs 8

2017

17,3

3

Årskurs 8

2021

18,6

4

År 2 gymnasiet

2008

10

5

År 2 gymnasiet

2014

19

6

År 2 gymnasiet

2017

20,2

7

År 2 gymnasiet

2021

16,1

Kommentar

Andelen i åk 8 som anser att de har ganska eller mycket stora möjligheter att föra fram sin åsikt till de som bestämmer har ökat något sedan förra undersökningen. Det är fler pojkar än flickor som tycker att de har stora möjligheter att föra fram sina åsikter.
I år två på gymnasiet har andelen som anser att de har ganska eller mycket stora möjligheter att föra fram sin åsikt till de som bestämmer minskat med drygt fyra procent. Det är även här fler pojkar än flickor som tycker att de har stora möjligheter att föra fram åsikter. Fler flickor än pojkar upplever mycket små/inga möjligheter att föra fram sina åsikter.
Beaktas bör att svarsfrekvensen i båda årskurserna var väsentligt högre år 2021 i jämförelse med 2017.
Undersökningen genomförs inte varje år, nästa genomförs 2025.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a