Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Artikel

Luleå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för webbplatsen

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om det i avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du behöver innehåll från webblatsen som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, kan du meddela oss eller använda e-tjänsten för att rapportera tillgänglighetsproblem.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Arbete pågår för att tillgänglighetsanpassa alla sidor som hanterar information på webbplatsen. Ambitionen är att alla sidor ska vara tillgänglighetsanpassade innan 31 januari 2023 och att vi ska åtgärda alla kända problem med PDF-filer löpande.

Färger

Vissa sidor innehåller färger som inte har fullgod kontrast enligt riktlinjerna för tillgänglighet.

Dokument

Vissa dokument på webbplatsen fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel. Många PDF-filer är inte idag tillgänglighetsanpassade. Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ och vissa PDF-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare. Rubrikstrukturen och läsordningen kan även vara felaktig i vissa PDF-dokument.

Hur vi har testat webbplatsen

Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en initial självskattning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 29 november 2022.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 29 november 2022.

Senast publicerad: 2022-12-01