Tillgång till kollektivtrafik

Indikator ÖM.7.11

Indikatorn redovisar avstsånd till busslinjer som trafikeras med minst en avgång per timme, vardag kl 6-20.

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2014

85,1

0

Luleå

2015

85,7

1

Luleå

2016

86,4

2

Luleå

2017

86,5

3

Luleå

2018

87,9

4

Luleå

2019

88

5

Luleå

2020

87,8

6

Luleå

2021

87,6

7

Riket

2014

78,7

8

Riket

2015

79,4

9

Riket

2016

79,4

10

Riket

2017

79,6

11

Riket

2018

81,1

12

Riket

2019

81,4

13

Riket

2020

81,1

14

Riket

2021

80,9

15

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Luleå kommun har en väl utbyggd lokal kollektivtrafik. Vi ligger i gruppen kommuner med de högsta värdena och på samma nivå som Umeå. Förändringen de senaste åren har varit marginell.
I den resevaneundersökning som genomfördes 2020 framkom det att fler kvinnor än män, 64 jämfört med 48 procent, har tillgång till busskort. I samma undersökning var hälften av de som svarade positivt inställda till att prioritera busstrafiken före biltrafiken.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma