Tillgång till kollektivtrafik

Indikator ÖM.7.11

Indikatorn redovisar busslinjer som trafikeras med minst en avgång per timme, vardag kl 6-20.

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2014

85,1

0

Luleå

2015

85,7

1

Luleå

2016

86,4

2

Luleå

2017

86,5

3

Luleå

2018

87,9

4

Luleå

2019

88

5

Luleå

2020

87,8

6

Riket

2014

78,7

7

Riket

2015

79,4

8

Riket

2016

79,4

9

Riket

2017

79,6

10

Riket

2018

81,1

11

Riket

2019

81,4

12

Riket

2020

81,1

13

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Luleå kommun har en väl utbyggd lokal kollektivtrafik. Vi ligger i gruppen kommuner med de högsta värdena. Trenden är svagt positiv.
I medborgarundersökning 2019 gav invånarna möjligheten att använda kollektivtrafik för resor betyget 6,3, vilket är över genomsnittet på 5,5 för de 135 kommunerna i undersökningen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben