Problem med el

Indikator ÖM.7.6

Indikatorn visar genomsnittlig avbrottstid för långa elavbrott (längre än 3 min). De kan vara både planerade och oförutsedda.

Avbrottstid per kund (SAIDI) för långa elavbrott, minuter/kund

Datakälla: Kolada (Energimarknadsinspektionen)

Kommentar

Trenden är svår att bedöma. Detta dels då det högre värdet under 2019 till stor del kan härledas till ett enda större planerat avbrott för en kund och dels att väderförhållandena har påverkat elavbrottstiderna. Det nämnda planerade avbrottet år 2019 påverkade SAIDI med ca 30 minuter/kund. Luleå Energi har fortsatt arbetet med vädersäkring och investeringar i bl.a. fjärrstyrd teknik och rundmatningsmöjligheter för högre redundans och förkortade elavbrottstider.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma