Kvalitetsproblem för dricksvattnet

Indikator ÖM.7.5

Antal dygn med kvalitetsproblem för dricksvattnet

Datakälla: Egen

Kommentar

Höga antal dygn med kvalitetsproblem 2017 beror på lång svarstid från labbet pga utökad kontroll, vilket gör att dygnen blir fler. 2018 års uppgifter är mer normala för Luleå kommun. Under året har Råneå haft perioder med kvalitetsproblem.
Uppgifter för 2019 och 2020 saknas.

Ansvarig organisation