Mark för verksamheter

Indikator ÖM.8.4

Hektar med byggrätt för verksamheter i antagna detaljplaner

Datakälla: Egen
Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma