Forskning i kommunal regi

Indikator ÖM.8.7

Utgifter för egen och utlagd FoU

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Det är svårt att kommentera om värdena visar på ett bra eller dåligt resultat. I tider av stor förändring behövs förmodligen mer forskning för att utveckla kommunal verksamhet. Luleå kommun satsar mindre än medelvärdet för alla kommuner som är 13 kr/invånare för år 2019.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma