Arbetstillfällen

Indikator ÖM.8.5

Indikatorn visar dagbefolkningen, som är personer som arbetar i Luleå kommun och bor i Luleå eller i andra kommuner.

Totalt antal arbetstillfällen (dagbefolkning)

Datakälla: SCB

Kommentar

Trenden över längre tid är en ökning av arbetstillfällena i Luleå kommun. Mellan åren 2010 till 2016 har en ökande trend, efter det ligger antalet kring 44 000.
Trenden är positiv och antalet arbetstillfällen har ökat med 4 325 st jämfört med 2010.

Relaterade regionala mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma