Planberedskap för nya bostäder

Indikator ÖM.11.6.3

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner den 31 dec per 1000 invånare

Mätområde Datum Värde (st/1 000 inv.)

Luleå

2017

52

0

Luleå

2019

59

1

Luleå

2021

38

2

Datakälla: Kolada (Öppna jämförelser)

Kommentar

Luleå kommun har sedan en tid tillbaka haft en mycket god planberedskap. Sedan 2019 har talet gått ner något. Detta på grund av att bostadsbyggandet har ökat jämfört med framtagandet av nya detaljplaner.
Luleå kommun ligger fortfarande på en hög nivå jämfört med medelvärdet för alla kommuner som är 29 bostäder per 1000 invånare som kan byggas med gällande detaljplaner. Även när man jämför med kommuner i samma storlek ligger Luleå kommun högt.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma