Planberedskap för nya bostäder

Indikator ÖM.11.6.3

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner den 31 dec per 1000 invånare

Datakälla: Kolada (Öppna jämförelser)

Kommentar

Talet har förbättrats sedan 2017 och vi har en mycket god planberedskap. Luleå kommun ligger på ett mycket högt värde jämfört med medelvärdet för alla kommuner som är 23 bostäder per 1000 invånare som kan byggas med gällande detaljplaner. Även när man jämför med kommuner i samma storlek ligger Luleå kommun högt. Ännu finns inte värden för alla kommuner eller en längre serie presenterade, vilket gör att en bedömning av trend inte kan göras ännu.

Ansvarig organisation