Mark för verksamheter

Indikator ÖM.11.6.7

Hektar med byggrätt för verksamheter i antagna detaljplaner

Datakälla: Egen
Ansvarig organisation