Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Indikator ÖM.11.5.3

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2010

1,04

0

Totalt

2011

1,20

1

Totalt

2012

1,24

2

Totalt

2013

1,14

3

Totalt

2014

0,96

4

Totalt

2015

0,89

5

Totalt

2016

0,90

6

Totalt

2017

0,78

7

Totalt

2018

0,77

8

Totalt

2019

0,86

9

Totalt

2020

0,94

10

Totalt

2021

0,93

11

Kvinnor

2010

1,03

12

Kvinnor

2011

1,15

13

Kvinnor

2012

1,13

14

Kvinnor

2013

1,03

15

Kvinnor

2014

0,86

16

Kvinnor

2015

0,76

17

Kvinnor

2016

0,79

18

Kvinnor

2017

0,72

19

Kvinnor

2018

0,74

20

Kvinnor

2019

0,84

21

Kvinnor

2020

0,90

22

Kvinnor

2021

0,90

23

Män

2010

1,05

24

Män

2011

1,26

25

Män

2012

1,34

26

Män

2013

1,25

27

Män

2014

1,05

28

Män

2015

1,02

29

Män

2016

1,01

30

Män

2017

0,83

31

Män

2018

0,79

32

Män

2019

0,87

33

Män

2020

0,98

34

Män

2021

0,96

35

Datakälla: Kolada (Socialstyrelsen)

Kommentar

Trenden bedöms som oförändrad i Luleå, medan genomsnittet för riket har en negativ trend. Anledningen till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd under 2021 var liksom tidigare år främst svag förankring på arbetsmarknaden, långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning.
I Luleå kan man se att kvinnor i något högre utsträckning än män mottog ekonomiskt bistånd på grund av sjukskrivning men att skillnaden minskat något under 2021.
Till följd av pandemin var det under 2021 begränsade möjligheter till samverkan mellan socialtjänsten och sjukvården gällande denna målgrupp, vilket kan ha bidragit till att trenden inte förändrats gällande personer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Pandemin gjorde också att målgruppen arbetssökande som mottog ekonomiskt bistånd under 2021 hade svårare att komma ut på till exempel arbetsträning och praktik, då nya deltagare inte togs emot, det var ett lägre intag av deltagare eller hade införts andra restriktioner.
Luleå har liknande värden som socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation