Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Indikator ÖM.11.5.4

Indikatorn redovisar inköpskostnaderna för följande märkningar av livsmedel: KRAV, Demeter, EU ekologisk och MSC.

Inköpskostnaden för ekologiska livsmedel i förhållande till den totala inköpskostnaden för livsmedel

Datakälla: Kolada (EkoMatCentrum)

Kommentar

Indikatorn visar att utveckling av ekologiska livsmedel i Luleå kommun är positiv sedan 2006, från 11% till 24% 2021. Jämfört med andra kommuner ligger Luleå kommun i gruppen (50%) med medelvärden. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att erbjuda klimatsmart skolmat, där ekologiskt märkt mat är en del, koldioxidekvivalent vid livsmedelsinköp en annan. Målet med skolmaten är att den både ska vara klimatsmart och att eleverna ska tycka om och äta den. Uppfattningen om skolmaten är enligt den senaste ungdomsenkäten LUPP (lokal utveckling av ungdomspolitiken) delad bland eleverna: en del gillar den, en del gillar den inte. Ett utvecklingsarbete med fokus på att få elever delaktiga i skolmatens utformning pågår, med syfte att få fler elever att tycka om och äta den klimatsmarta skolmaten.