Utflyttade

Indikator ÖM.11.4.30

Antal utflyttade och emigrerade

Mätområde Datum Värde (stycken)

Totalt

2000

3513

0

Totalt

2005

3411

1

Totalt

2009

3269

2

Totalt

2010

3488

3

Totalt

2011

3511

4

Totalt

2012

3359

5

Totalt

2013

3476

6

Totalt

2014

3390

7

Totalt

2015

3665

8

Totalt

2016

3497

9

Totalt

2017

3527

10

Totalt

2018

3794

11

Totalt

2019

3661

12

Totalt

2020

3579

13

Totalt

2021

3846

14

Kvinnor

2000

1691

15

Kvinnor

2005

1630

16

Kvinnor

2009

1590

17

Kvinnor

2010

1645

18

Kvinnor

2011

1629

19

Kvinnor

2012

1601

20

Kvinnor

2013

1641

21

Kvinnor

2014

1557

22

Kvinnor

2015

1712

23

Kvinnor

2016

1610

24

Kvinnor

2017

1593

25

Kvinnor

2018

1727

26

Kvinnor

2019

1687

27

Kvinnor

2020

1620

28

Kvinnor

2021

1679

29

Män

2000

1822

30

Män

2005

1781

31

Män

2009

1679

32

Män

2010

1843

33

Män

2011

1882

34

Män

2012

1758

35

Män

2013

1835

36

Män

2014

1833

37

Män

2015

1953

38

Män

2016

1887

39

Män

2017

1934

40

Män

2018

2067

41

Män

2019

1974

42

Män

2020

1959

43

Män

2021

2167

44

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Varje år flyttar drygt 3 500 personer från Luleå kommun, det är ett högt värde jämfört med medelvärdet för alla kommuner (ca 2 000). Vi har högre värde än våra grannkommuner men ett lägre värde jämfört med Umeå (ca 6 000). Universitets- och högskolestäder har höga värden, den största ”flyttgruppen” är 20-64 år. Jämförelser mellan könen visar att det är fler män än kvinnor som flyttar ut från Luleå kommun varje år.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma