Vuxnas utbildningsnivå

Indikator ÖM.11.4.50

Andel, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2000

34,5

0

Totalt

2005

39,9

1

Totalt

2010

43,1

2

Totalt

2011

43,9

3

Totalt

2012

44,7

4

Totalt

2013

45,5

5

Totalt

2014

46,1

6

Totalt

2015

46,4

7

Totalt

2016

46,7

8

Totalt

2017

46,9

9

Totalt

2018

47,2

10

Totalt

2019

47,5

11

Totalt

2020

48,1

12

Totalt

2021

48,7

13

Kvinnor

2000

36,5

14

Kvinnor

2005

43,0

15

Kvinnor

2010

47,3

16

Kvinnor

2011

48,5

17

Kvinnor

2012

49,6

18

Kvinnor

2013

50,6

19

Kvinnor

2014

51,4

20

Kvinnor

2015

52,0

21

Kvinnor

2016

52,7

22

Kvinnor

2017

53,3

23

Kvinnor

2018

53,7

24

Kvinnor

2019

54,2

25

Kvinnor

2020

54,8

26

Kvinnor

2021

55,6

27

Män

2000

32,6

28

Män

2005

37,0

29

Män

2010

39,0

30

Män

2011

39,5

31

Män

2012

40,1

32

Män

2013

40,6

33

Män

2014

41,0

34

Män

2015

41,1

35

Män

2016

41,0

36

Män

2017

41,0

37

Män

2018

41,0

38

Män

2019

41,3

39

Män

2020

41,9

40

Män

2021

42,3

41

Riket

2010

38,3

42

Riket

2011

39,1

43

Riket

2012

39,8

44

Riket

2013

40,4

45

Riket

2014

41,0

46

Riket

2015

41,5

47

Riket

2016

42,0

48

Riket

2017

42,5

49

Riket

2018

43,2

50

Riket

2019

43,8

51

Riket

2020

44,4

52

Riket

2021

45,1

53

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i Luleå kommun. Kvinnorna har en högre utbildningsgrad än männen. Kvinnornas utbildningsnivå har ökat varje år och männens sedan 2019. Både män och kvinnor i Luleå har en högre utbildningsnivå än riket och socioekonomiskt liknande kommuner.
Andel med eftergymnasial utbildning i Umeå är högre, 64,9% av kvinnorna och 49,9% av männen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma