Problem med el

Indikator ÖM.11.4.20

Indikatorn visar genomsnittlig avbrottstid för långa elavbrott (längre än 3 min). De kan vara både planerade och oförutsedda.

Avbrottstid per kund (SAIDI) för långa elavbrott, minuter/kund

Mätområde Datum Värde (minuter/kund)

Luleå

2016

142

0

Luleå

2017

85

1

Luleå

2018

108

2

Luleå

2019

155

3

Luleå

2020

133

4

Riket

2017

81

5

Riket

2018

114

6

Riket

2019

156

7

Riket

2020

93

8

Datakälla: Kolada (Energimarknadsinspektionen)

Kommentar

För Luleå kommun var 2019 generellt ett relativt normalt år. Det som tyvärr stör statistiken är en kund som var planerat urkopplad under en längre period på grund av kommunens arbete med vatten och avlopp, detta påverkar nyckeltalet med ca 30 minuter/kund .
Under 2020 och 2021 fortlöper arbetet med vädersäkring av vårt nät i framförallt norra delen av kommunen samtidigt som investeringar görs i mottagningsstationer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma