Ohälsotal

Indikator ÖM.11.4.52

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.

Antal ohälsodagar per person

Mätområde Datum Värde (dagar)

Totalt

2005

43,5

0

Totalt

2009

32,9

1

Totalt

2010

29,2

2

Totalt

2011

27,1

3

Totalt

2012

25,8

4

Totalt

2013

25,4

5

Totalt

2014

25,5

6

Totalt

2015

26,3

7

Totalt

2016

25,6

8

Totalt

2017

23,3

9

Totalt

2018

21,3

10

Totalt

2019

20,5

11

Totalt

2020

20,1

12

Totalt

2021

19,9

13

Kvinnor

2005

54,9

14

Kvinnor

2009

40,6

15

Kvinnor

2010

35,9

16

Kvinnor

2011

33,2

17

Kvinnor

2012

31,5

18

Kvinnor

2013

31,2

19

Kvinnor

2014

31,4

20

Kvinnor

2015

32,7

21

Kvinnor

2016

31,9

22

Kvinnor

2017

28,5

23

Kvinnor

2018

26,1

24

Kvinnor

2019

25,3

25

Kvinnor

2020

24,7

26

Kvinnor

2021

24,5

27

Män

2005

32,9

28

Män

2009

25,7

29

Män

2010

23,0

30

Män

2011

21,3

31

Män

2012

20,4

32

Män

2013

20,0

33

Män

2014

20,0

34

Män

2015

20,3

35

Män

2016

19,9

36

Män

2017

18,6

37

Män

2018

16,9

38

Män

2019

16,2

39

Män

2020

15,9

40

Män

2021

15,8

41

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Antal ohälsodagar har minskat i stort sett hela tiden sedan 2001, både för män och för kvinnor. Kvinnor har betydligt fler ohälsodagar än män, kvinnor 24,7 dagar och män har 15,9 dagar.
Mellan 2019 och 2020 minskar antalet ohälsodagar i åldersgruppen 40-65 år. Däremot är det en ökning både bland män och bland kvinnor i åldersgrupperna 16-39 år.
Antal ohälsodagar ökar med stigande ålder men det är också i den gruppen den största minskningen har skett under de fyra senaste åren. I åldersgruppen 60-64 har kvinnor 55,7 ohälsodagar och män 37,4.
Det finns stora skillnader i antal ohälsodagar mellan kommunens olika stadsdelar och byar. I en kommundel hade kvinnorna 41,3 ohälsodagar under 2019.
Både kvinnor och män i Luleå har färre ohälsodagar jämfört med riket där kvinnor har 27,2 ohälsodagar och män 18,2 dagar.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma