Ohälsotal

Indikator ÖM.11.4.52

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.

Antal ohälsodagar per person

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Antal ohälsodagar har minskat i stort sett hela tiden sedan 2001, både för män och för kvinnor. Kvinnor har betydligt fler ohälsodagar än män, kvinnor 24,7 dagar och män har 15,9 dagar.
Mellan 2019 och 2020 minskar antalet ohälsodagar i åldersgruppen 40-65 år. Däremot är det en ökning både bland män och bland kvinnor i åldersgrupperna 16-39 år.
Antal ohälsodagar ökar med stigande ålder men det är också i den gruppen den största minskningen har skett under de fyra senaste åren. I åldersgruppen 60-64 har kvinnor 55,7 ohälsodagar och män 37,4.
Det finns stora skillnader i antal ohälsodagar mellan kommunens olika stadsdelar och byar. I en kommundel hade kvinnorna 41,3 ohälsodagar under 2019.
Både kvinnor och män i Luleå har färre ohälsodagar jämfört med riket där kvinnor har 27,2 ohälsodagar och män 18,2 dagar.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma