Nettoinpendling för arbete

Indikator ÖM.11.4.28

Antal inpendlare (personer som förvärvsarbetar i kommunen och bor i en annan kommun) minus antal utpendlare dividerat med antal förvärvsarbetare som bor i kommunen (nattbefolkning).

Andel nettoinpendlare av totalt antal förvärvsarbetare

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2000

11,7

0

Luleå

2005

12,1

1

Luleå

2010

11,7

2

Luleå

2011

11,6

3

Luleå

2012

12,0

4

Luleå

2013

12,8

5

Luleå

2014

12,5

6

Luleå

2015

12,6

7

Luleå

2016

12,7

8

Luleå

2017

11,7

9

Luleå

2018

12,2

10

Luleå

2019

12,6

11

Luleå

2020

12,0

12

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Nettoinpendlingen har sedan 2010 legat i stort sett på samma nivå runt 12 %. Luleå kommun har en positiv nettoinpendling gentemot övriga kommuner i Luleåregionen. Luleås värden liknar kommuner som Östersund och Helsingborg. Andelen män som pendlar in och ut är högre än andelen kvinnor.”

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma