Nettoinpendling för arbete

Indikator ÖM.11.4.28

Antal inpendlare (personer som förvärvsarbetar i kommunen och bor i en annan kommun) minus antal utpendlare dividerat med antal förvärvsarbetare som bor i kommunen (nattbefolkning).

Andel nettoinpendlare av totalt antal förvärvsarbetare

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Nettoinpendlingen har sedan länge legat i stort sett på samma nivå runt 12 %. Luleå kommun ligger på sjätte plats bland större städer. Lund ligger i topp med en positiv nettoinpendling på 32%. Bland Norrbottens kommuner har vi det högsta värdet. Andelen män som pendlar in och ut är högre än andelen kvinnor.”

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma