Mångfald i områden

Indikator ÖM.11.4.14

Antal stadsdelar och samlande byar med minst 10 procent av invånarna som är utrikesfödda

Datakälla: SCB, kommunen

Kommentar

Det finns 10 stadsdelar och tre samlande byar i Luleå kommun.
Sedan 2016 har det skett en ökning och nu är det drygt två tredjedelar av dessa områden som har en ökad mångfald bland invånarna. Det är generellt en högre andel utrikesfödda i stadsdelarna jämfört med de samlande byarna. Porsön har högst andel födda utomlands med 23% och Antnäs har den lägsta andelen med 3,9%. Totalt i Luleå kommun varierar andelen utrikesfödda i stadsdelar och samlande byar mellan 3,9 och 23,4 procent.
Örnäset, Porsön och Hertsön har flest utrikesfödda invånare med drygt 1 100 personer i respektive område.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma