Vuxna som avstår från att gå ut

Indikator ÖM.11.4.13

Avser frågan i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?”

Andel 16-84 år som ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att de avstått från att gå ut pga rädsla. Andelen ligger kvar på samma nivå som under 2018 och 2020 efter en ökning i jämförelse med 2014 och 2016. Jämfört med riket är det en något lägre andel både kvinnor och män i Luleå kommun som avstått från att gå ut pga rädsla.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma