Företagsklimat

Indikator ÖM.11.4.25

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Mätområde Datum Värde

Luleå

2012

70,3

0

Luleå

2014

69,7

1

Luleå

2017

69,1

2

Luleå

2018

69,8

3

Luleå

2019

71,6

4

Luleå

2020

71,0

5

Luleå

2021

73,3

6

Riket

2012

66,7

7

Riket

2014

68,3

8

Riket

2015

68,4

9

Riket

2016

70,4

10

Riket

2017

70,7

11

Datakälla: Kolada (Insikt SKR)

Kommentar

Senaste året hade Luleå ett nöjd-kund-index (NKI) på 72, vilket är ”högt” enligt Sveriges kommuner och regioners betygsskala.
Under de tre senaste åren har Luleås NKI ökat från 69 till 72. Det är ett resultat strax under sverigesnittet (73). Luleå kommun ligger i gruppen kommuner med ett medelvärde, Boden ligger i gruppen med höga värden (78).

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma