Företagsklimat

Indikator ÖM.11.4.25

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Kommun eller riket Senaste värdet Datum

Luleå

 73,3

2021

0

Riket

 70,7

2017

1

Datakälla: Kolada (Insikt SKR)

Kommentar

Senaste året hade Luleå ett nöjd-kund-index (NKI) på 72, vilket är ”högt” enligt Sveriges kommuner och regioners betygsskala.
Under de tre senaste åren har Luleås NKI ökat från 69 till 72. Det är ett resultat strax under sverigesnittet (73). Luleå kommun ligger i gruppen kommuner med ett medelvärde, Boden ligger i gruppen med höga värden (78).

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma