Fördelning boendeformer

Indikator ÖM.11.4.40

Fördelningen mellan småhus, bostadsrätter och hyresrätter

Mätområde Datum Värde (%)

Småhus

2013

38

0

Småhus

2014

38

1

Småhus

2015

40

2

Småhus

2016

41

3

Småhus

2017

40

4

Småhus

2018

40

5

Småhus

2019

40

6

Småhus

2020

40

7

Hyresrätter

2013

43

8

Hyresrätter

2014

43

9

Hyresrätter

2015

38

10

Hyresrätter

2016

37

11

Hyresrätter

2017

37

12

Hyresrätter

2018

37

13

Hyresrätter

2019

37

14

Hyresrätter

2020

37

15

Bostadsrätter

2013

19

16

Bostadsrätter

2014

19

17

Bostadsrätter

2015

22

18

Bostadsrätter

2016

23

19

Bostadsrätter

2017

23

20

Bostadsrätter

2018

23

21

Bostadsrätter

2019

23

22

Bostadsrätter

2020

23

23

Datakälla: SCB

Kommentar

Under 2020 har uppförandet av nya bostäder inte påverkat fördelningen av boendeformer.
Den är fortfarande ojämn i vissa stadsdelar, på Lulsundet dominerar småhus, i Bergviken bostadsrätter och på Malmudden hyresrätter.
I byarna är det nästan uteslutande småhus. Med hjälp av markanvisning kan kommunen stimulera den boendeform som behövs för området.
I medborgarundersökning 2019 ger invånarna utbudet av olika typer av boendeformer betyget 4,9, vilket är strax under snittbetyget på 5,1 för totalt 135 kommuner.
Det är önskvärt med en jämnare blandning mellan olika bostadstyper med max 45 procent för den bostadstyp som dominerar.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma