Föräldrapenning av män

Indikator ÖM.11.4.58

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2000

13,3

0

Luleå

2005

21,3

1

Luleå

2009

23,5

2

Luleå

2010

25,0

3

Luleå

2011

25,5

4

Luleå

2012

26,8

5

Luleå

2013

28,2

6

Luleå

2014

28,2

7

Luleå

2015

29,5

8

Luleå

2016

30,7

9

Luleå

2017

31,2

10

Luleå

2018

32,8

11

Luleå

2019

31,7

12

Luleå

2020

31,2

13

Luleå

2021

32,7

14

Riket

2000

12,4

15

Riket

2005

19,5

16

Riket

2009

22,3

17

Riket

2010

23,1

18

Riket

2011

23,7

19

Riket

2012

24,4

20

Riket

2013

24,8

21

Riket

2014

25,3

22

Riket

2015

26,2

23

Riket

2016

27,0

24

Riket

2017

27,9

25

Riket

2018

29,3

26

Riket

2019

30,0

27

Riket

2020

30,0

28

Riket

2021

29,6

29

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Utvecklingen har varit svagt positiv och tyvärr kan nu ett negativ trendbrott anas. År 2020 tar män ut 31.2% av de totala antalet dagar med föräldrapenning, en minskning från 2018 och 2019 med respektive 32.8% och 31.7%. Vad minskningen beror på är oklart, den kan för 2020 bero på arbete och hemförhållanden under pandemin. De flesta andra kommuner har en svag positiv trend. I jämförelse med andra större städer ligger Luleås värde dock bland de högre, detta också i förhållande till genomsnittet för riket. Utvecklingen bör följas och det är lång väg kvar till att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma