Ekonomisk jämlikhet (Ginikoefficient)

Indikator ÖM.11.4.44

Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). Talet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Koefficienten bygger på sammanräknad förvärvsinkomst.

Bedömning av antalet individer med samma förvärvsinkomst

Mätområde Datum Värde

Totalt

2012

0,38

0

Totalt

2013

0,38

1

Totalt

2014

0,38

2

Totalt

2015

0,38

3

Totalt

2016

0,37

4

Totalt

2017

0,38

5

Totalt

2018

0,37

6

Totalt

2019

0,37

7

Totalt

2020

0,38

8

Kvinnor

2012

0,36

9

Kvinnor

2013

0,36

10

Kvinnor

2014

0,36

11

Kvinnor

2015

0,35

12

Kvinnor

2016

0,35

13

Kvinnor

2017

0,35

14

Kvinnor

2018

0,35

15

Kvinnor

2019

0,35

16

Kvinnor

2020

0,36

17

Män

2012

0,39

18

Män

2013

0,39

19

Män

2014

0,39

20

Män

2015

0,39

21

Män

2016

0,39

22

Män

2017

0,39

23

Män

2018

0,38

24

Män

2019

0,38

25

Män

2020

0,39

26

Riket

2014

0,42

27

Riket

2015

0,41

28

Riket

2016

0,41

29

Riket

2017

0,41

30

Riket

2018

0,41

31

Riket

2019

0,41

32

Riket

2020

0,41

33

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Den ekonomiska jämlikheten i Luleå mätt utifrån förvärvsinkomst har ökat under många år men mellan 2019 och 2020 har jämlikheten både bland kvinnor och män i Luleå minskat något. I Luleå har kvinnor mer jämlika inkomster än män som har en större inkomstspridning.
Luleå är mer ekonomiskt jämlikt jämfört med riket men är något sämre jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma