Arbetstillfällen

Indikator ÖM.11.4.41

Indikatorn visar dagbefolkningen, som är personer som arbetar i Luleå kommun och bor i Luleå eller i andra kommuner.

Totalt antal arbetstillfällen (dagbefolkning)

Datum Värde (stycken)

2010

39355

0

2012

41613

1

2013

42487

2

2014

42745

3

2015

43238

4

2016

44016

5

2017

43944

6

2018

44420

7

2019

44304

8

2020

43680

9

Datakälla: SCB

Kommentar

Trenden över längre tid är en ökning av arbetstillfällena i Luleå kommun. Mellan åren 2010 till 2016 har en ökande trend, efter det ligger antalet kring 44 000.
Trenden är positiv och antalet arbetstillfällen har ökat med 4 325 st jämfört med 2010.

Relaterade regionala mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma