Arbetstillfällen

Indikator ÖM.11.4.41

Indikatorn visar dagbefolkningen, som är personer som arbetar i Luleå kommun och bor i Luleå eller i andra kommuner.

Totalt antal arbetstillfällen (dagbefolkning)

Datakälla: SCB

Kommentar

Efter flera år av tillväxt gällande dagbefolkningen minskade antalet anställda mellan 2016-2017. Följande år, 2018, ökade antalet förvärvsarbetande med 476 personer och har sedan dess legat kring 44 000. Trenden är positiv och antalet arbetstillfällen har ökat med 5 589 st jämfört med 2010.

Relaterade regionala mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma