Anmälda våldsbrott

Indikator ÖM.11.4.54

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Kommun eller riket Senaste värdet (st./100 000 inv) Datum

Riket

 962

2021

0

Luleå

 855

2021

1

Datakälla: Kolada (BRÅ, SCB)

Kommentar

Andelen anmälda våldsbrott ökade fram till 2010, minskade stadigt fram till 2015 för att därefter återigen öka. Mellan 2018 och 2020 har andelen minskat igen. Luleå kommun har färre anmälda våldsbrott jämfört med riket men något fler anmälda våldsbrott jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma