Mångfald i områden

Indikator ÖM.6.5

Antal stadsdelar och samlande byar med minst 10 procent av invånarna som är utrikesfödda

Datakälla: SCB, kommunen

Kommentar

Det finns 10 stadsdelar och tre samlande byar i Luleå kommun.
Sedan 2016 har det skett en ökning och nu är det drygt två tredjedelar av dessa områden som har en ökad mångfald bland invånarna. Det är generellt en högre andel utrikesfödda i stadsdelarna jämfört med de samlande byarna. Porsön har högst andel födda utomlands med 26,7% och Antnäs har den lägsta andelen med 4,3%. Genomsnittet för stadsdelarna och de samlade byarna i Luleå kommun är 13,6%. Mjölkudden, Porsön och Hertsön är stadsdelar med störst andel utrikesfödda invånare medan Kronan och Gammelstad har lägst och under än 10%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben