Antal bostäder per invånare

Indikator ÖM.6.6

Antal bostäder per 1 000 invånare

Mätområde Datum Värde (st/1 000 inv.)

Luleå

2013

512

0

Luleå

2014

514

1

Luleå

2015

474

2

Luleå

2016

519

3

Luleå

2017

520

4

Luleå

2018

524

5

Luleå

2019

528

6

Luleå

2020

529

7

Luleå

2021

534

8

Riket

2013

480

9

Riket

2014

479

10

Riket

2015

456

11

Riket

2016

480

12

Riket

2017

480

13

Riket

2018

481

14

Riket

2019

482

15

Riket

2020

485

16

Riket

2021

488

17

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Antalet bostäder per 1000 invånare har stadigt ökat. Antalet i riket varit i stort sett oförändrat över tid och ligger på en lägre nivå. Luleå har en bostadsförsörjning på samma nivå som Umeå.
År 2015 är det en plötslig dipp i diagrammet både för Luleå kommun och riket. Detta beror på att statistiken detta år inte har tagit med specialbostäderna, som man har gjort övriga år. Specialbostäder är äldreboenden, gruppbostäder och studentlägenheter.
I medborgarundersökningen ger invånarna bostadssituationen ett betyg som är sämre än t ex för Umeå och Östersund. Betyget har förbättrats sedan lägsta noteringarna 2015 och 2016. Invånarna bedömer möjligheten att hitta en bostad, utbudet av olika boendeformer och hur trivsamma bostadsområdena är.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben