Löneskillnader kön

Indikator ÖM.2.6

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2005

82,4

0

Luleå

2010

78,4

1

Luleå

2011

79,2

2

Luleå

2012

79,6

3

Luleå

2013

80,5

4

Luleå

2014

80,8

5

Luleå

2015

81,5

6

Luleå

2016

82,3

7

Luleå

2017

83,0

8

Luleå

2018

82,7

9

Luleå

2019

82,8

10

Luleå

2020

83,6

11

Riket

2011

77,8

12

Riket

2012

78,4

13

Riket

2013

78,9

14

Riket

2014

79,0

15

Riket

2015

79,5

16

Riket

2016

80,1

17

Riket

2017

80,3

18

Riket

2018

80,6

19

Riket

2019

80,6

20

Riket

2020

81,2

21

Datakälla: Kolada (SCB, Regionfakta)

Kommentar

Luleå kommun följer en svagt positiv trend där lönegapet mellan män och kvinnor minskar långsamt. År 2020 var kvinnors mediannettoinkomst 83,6 % av mäns mediannettoinkomst. Luleå har bättre värden än riket, 81,2 %. Luleå ligger högt även i förhållande till andra jämförbara större städer och har gjort det under en längre tid. En förklaring kan vara att männen har en mindre lönespridning här. Det är fortfarande vanligare att kvinnor arbetar i yrken med lägre lönenivåer men under senare år har yrkessegregeringen minskat. Fler kvinnor har akademisk utbildning, chefsuppdrag och arbetar i traditionellt mansdominerade branscher. Vissa kvinnodominerade yrken, som exempelvis läkare, har också haft en gynnsam löneutveckling.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma