Löneskillnader kön

Indikator ÖM.2.6

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2005

82,4

0

Luleå

2010

78,4

1

Luleå

2011

79,2

2

Luleå

2012

79,6

3

Luleå

2013

80,5

4

Luleå

2014

80,9

5

Luleå

2015

81,4

6

Luleå

2016

82,3

7

Luleå

2017

83,0

8

Luleå

2018

82,8

9

Luleå

2019

82,9

10

Luleå

2020

83,7

11

Luleå

2021

83,6

12

Riket

2011

77,8

13

Riket

2012

78,3

14

Riket

2013

78,9

15

Riket

2014

79,0

16

Riket

2015

79,5

17

Riket

2016

80,1

18

Riket

2017

80,3

19

Riket

2018

80,6

20

Riket

2019

80,6

21

Riket

2020

81,2

22

Riket

2021

81,3

23

Datakälla: Kolada (SCB, Regionfakta)

Kommentar

Luleå kommun följer en svagt positiv trend där lönegapet mellan män och kvinnor minskar långsamt. År 2021 var kvinnors mediannettoinkomst 83,6 % av mäns mediannettoinkomst, värdet är något sämre än för 2020.
Luleå har något bättre värden än riket och ligger högt i förhållande till andra jämförbara större städer, på tredje plats efter Östersund och Eskilstuna. En förklaring kan vara att männen har en mindre lönespridning här.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma