Löneskillnader kön

Indikator ÖM.2.6

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Datakälla: Kolada (SCB, Regionfakta)

Kommentar

Luleå kommun följer en svagt positiv trend där lönegapet mellan män och kvinnor minskar långsamt. År 2019 var kvinnors mediannettoinkomst 83 % av mäns mediannettoinkomst. Luleå ligger högt i förhållande till andra jämförbara större städer och riket under perioden 2013-2019. En förklaring kan vara att männen har en mindre lönespridning här. Det är fortfarande vanligare att kvinnor arbetar i yrken med lägre lönenivåer men under senare år har yrkessegregeringen minskat. Fler kvinnor har akademisk utbildning, chefsuppdrag och arbetar i traditionellt mansdominerade branscher. Vissa kvinnodominerade yrken, som exempelvis läkare, har också haft en gynnsam löneutveckling.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma