Föräldrapenning av män

Indikator ÖM.2.5

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Utvecklingen har varit svagt positiv på lång sikt. Den har haft en negativ trend efter 2018, som nu har vänt med en ökning det senaste året.
År 2021 tar män ut 32,7% av totala antalet dagar med föräldrapenning,det är på samma nivå som 2018. Vad minskningen beror på är oklart. Jämfört med genomsnittet för riket ligger Luleås värde högre, rikets utveckling var det senaste året är svagt negativ. I jämförelse med andra större städer ligger Luleås värde bland de högre, på andra plats efter Umeå.
Det är fortfarande lång väg kvar till att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma