Utflyttade

Indikator ÖM.9.3

Antal utflyttade och emigrerade

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Varje år flyttar drygt 3 500 personer från Luleå kommun, det är ett högt värde jämfört med medelvärdet för alla kommuner (ca 2 000). Vi har högre värde än våra grannkommuner men ett lägre värde jämfört med Umeå (ca 6 000). Universitets- och högskolestäder har höga värden, den största ”flyttgruppen” är 20-64 år. Jämförelser mellan könen visar att det är fler män än kvinnor som flyttar ut från Luleå kommun varje år.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma