Utflyttade

Indikator ÖM.9.3

Antal utflyttade och emigrerade

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Varje år flyttar drygt 3 500 personer från Luleå kommun, det är ett högt värde jämfört med medelvärdet för alla kommuner (ca 2 000). Vi har högre värde än våra grannkommuner men ett lägre värde jämfört med Umeå (ca 6 000 utflyttade varje år). Universitets- och högskolestäder har höga värden, den största ”flyttgruppen” är 20-64 år. Jämförelser mellan könen visar att det är fler män än kvinnor som flyttar ut från Luleå kommun varje år. Utflyttningen har en ökat över tid men även inflyttningen vilket innebär att flyttnettot totalt sett är positivt och för 2021 låg flyttningsöverskottet på 198 personer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma