Antal invånare

Indikator ÖM.9.2

Antal invånare

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Befolkningen har ökat med 4 689 personer mellan åren 2011 till 2021. Det bor 1 949 fler män än kvinnor i kommunen. Bland åldersklasserna har gruppen 75+ år ökat mest med cirka 28 procent. Åldersgruppen 19-24 år har minskat mest med cirka 11 procent.
Befolkningen har ökat sedan 2012 i både stadsdelarna (+6 procent) och på landsbygden (+9 procent). De utrikes födda har ökat från 9 till 12 procent av den totala befolkningen jämfört med 2012.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma