Vuxna som deltar i få aktiviteter

Indikator ÖM.3.3

Avser fråga i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Har du deltagit i någon av följande aktiviteter under de senaste 12 månaderna?” Den innehåller en uppräkning av 12 olika aktiviteter allt från bio, privat fest, sportevenemang till att följa sociala nätverkssajter på internet. Svarande har fått ange ett eller flera alternativ. Med få sociala aktiviteter avses att man deltagit i en eller ingen social aktivitet under de senaste 12 månaderna.

Andel 16-84 år som under det senaste året deltagit i en eller ingen aktivitet

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2010

19

0

Totalt

2011

19

1

Totalt

2012

19

2

Totalt

2013

19

3

Totalt

2014

19

4

Totalt

2015

18

5

Totalt

2016

19

6

Totalt

2018

16

7

Kvinnor

2010

18

8

Kvinnor

2011

18

9

Kvinnor

2012

18

10

Kvinnor

2013

17

11

Kvinnor

2014

16

12

Kvinnor

2015

15

13

Kvinnor

2016

16

14

Kvinnor

2018

15

15

Män

2010

20

16

Män

2011

20

17

Män

2012

20

18

Män

2013

20

19

Män

2014

21

20

Män

2015

21

21

Män

2016

21

22

Män

2018

17

23

Datakälla: Hälsa på lika villkor

Kommentar

Sedan 2014 har andelen som uppgett att de deltar i få sociala aktiviteter minskat. Det är fler män än kvinnor som har deltagit i få sociala aktiviteter. Jämfört med riket är det färre män och kvinnor i Luleå kommun som deltagit i få sociala aktiviteter. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med kort utbildning i större utsträckning deltar i få sociala aktiviteter jämfört med de med lång utbildning.
Utökat urval i undersökningen har gjorts 2010, 2014 och 2018.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben