Vuxna som deltar i få aktiviteter

Indikator ÖM.3.3

Avser fråga i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Har du deltagit i någon av följande aktiviteter under de senaste 12 månaderna?” Den innehåller en uppräkning av 12 olika aktiviteter allt från bio, privat fest, sportevenemang till att följa sociala nätverkssajter på internet. Svarande har fått ange ett eller flera alternativ. Med få sociala aktiviteter avses att man deltagit i en eller ingen social aktivitet under de senaste 12 månaderna.

Andel 16-84 år som under det senaste året deltagit i en eller ingen aktivitet

Kön Senaste värdet (%) Datum

Män

 17

2018

0

Totalt

 16

2018

1

Kvinnor

 15

2018

2

Datakälla: Hälsa på lika villkor

Kommentar

Sedan 2014 har andelen som uppgett att de deltar i få sociala aktiviteter minskat. Det är vanligare att män deltar i färre sociala aktiviteter jämfört med kvinnor. Jämfört med riket är det färre män och kvinnor i Luleå kommun som deltagit i få sociala aktiviteter. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med kort utbildning i större utsträckning deltar i få sociala aktiviteter jämfört med de med lång utbildning.
Utökat urval i undersökningen har gjorts 2010, 2014 och 2018.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben