Elever som deltar i kulturskola

Indikator ÖM.3.9

Indikatorn avser Valbara kontinuerliga ämneskurser inom olika konstnärliga och estetiska områden vilket är den traditionella verksamhet som alla kultur- och musikskolor bedriver. En elev kan använda flera platser.

Elevplatser i musik- och kulturskola i förhållande till antalet invånare 7-15 år

Datakälla: Kolada (Kulturskolerådet, SCB)

Kommentar

Nyckeltalet visar endast antal elever i Kontinuerliga valbara ämneskurser vilket gör att totala antalet deltagande inte syns i siffrorna. Kulturskolan i Luleå erbjuder förutom de valbara ämneskurserna även kultur i skolan, öppna verksamheter, kortare valbara kurser, scenkonst, prova på och lärande om hållbar utveckling.
Antalet elevplatser har varit ganska konstant men 2018 visar effekterna av ny organisation som medförde färre tjänster inom estetiska ämnen, som i sin tur minskade antalet elevplatser. Luleå kommuns elevplatser ligger i linje med medelvärdet för större städer. Det är en stor variation i andelen elevplatser mellan kommunerna. Luleås resultat är sämre än genomsnittet för riket.